Chiny Pierścień obrotowy Slip producent
JINPAT Electronics Co., Ltd

Twoje zapytanie Nasza misja

Aktualności

May 12, 2020

JINPAT Pierścień ślizgowy szyny dużej prędkości

After many tests, the slip ring with compact structure, high temperature resistance and high speed and long life was developed. Po wielu testach opracowano pierścień ślizgowy o zwartej strukturze, odporności na wysoką temperaturę oraz dużej prędkości i długiej żywotności. We have made molds for this slip ring. Wykonaliśmy formy do tego pierścienia ślizgowego. While ensuring product quality and accuracy, it has also achieved cost-effectiveness and is conducive to mass production. Zapewniając jakość i dokładność produktu, osiągnął również opłacalność i sprzyja masowej produkcji.

 Organicznie łączy precyzyjny pierścień ślizgowy z funkcją elektromagnetyczną szybkiego silnika
 Pierścień ślizgowy ma szeroki zakres regulacji prędkości, niski poziom wibracji, łatwy do kontrolowania i może realizować funkcje dokładnego zatrzymania, dokładnej prędkości, dokładnej pozycji itp.
 Produkt końcowy ma wyjątkowo wysoką wydajność produkcyjną i może znacznie poprawić jakość powierzchni i dokładność obróbki części

W przypadku pierścieni ślizgowych JINPAT o wysokich prędkościach zostały spełnione podstawowe wymagania dotyczące konstrukcji szczotki niskociśnieniowej, niskotarciowej i niskostratnej, produktu bezobsługowego, długiej żywotności i szybkiej pracy.

Szczegóły kontaktu